مرحله نهایی ثبت نام

کاربر عزیز برای ثبت درخواست و نهایی کردن حضورت در همایش با زدن روی دکمه زیر به همایش تخصصی 1401 ملحق شو!

ورکشاپ تخصصی

آموزش سواد مالی مدیران