ریسک سنجی و پیاده‌سازی سیستم یکپارچه ریسک

basket

ریسک سنجی چیست؟

ریسک به معنای احتمال وقوع خسارت یا تلفات مالی است که ممکن است به دلیل انجام یک فعالیت یا اتخاذ یک تصمیم اتفاق بیفتد. در مورد سرمایه‌گذاری، ریسک ممکن است به‌احتمال ازدست‌دادن پول سرمایه‌گذاری شده در بورس، بازار ارز، سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های نوپا و یا هر نوع فعالیت سرمایه‌گذاری دیگر ارتباط داشته باشد.

دلایل اهمیت ریسک سنجی پیش از سرمایه‌گذاری

با انجام یک مطالعه دقیق و جامع در مورد ریسک‌های ممکن قبل از سرمایه‌گذاری، می‌توان خطرات مربوطه را شناسایی و برای جلوگیری از آن‌ها، تصمیمات متناسب با شرایط گرفت.

همچنین با ریسک سنجی قبل از سرمایه‌گذاری می‌توان از نقاط ضعف سرمایه‌گذاری خود، آگاهی پیدا کرده و برای بهبود بازده، تغییرات مناسبی ایجاد کرد. علاوه بر این باتوجه‌به ریسک‌های ممکن قبل از سرمایه‌گذاری، می‌توان برنامه‌ریزی مالی دقیق‌تری داشته و از پیش‌بینی درآمد و خطرات مرتبط با آن‌ها بهره‌مند شد و احتمال وقوع خسارت را کاهش داد.

در کل، ریسک سنجی پیش از سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در مورد سرمایه‌گذاری بگیرید و مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال پول سرمایه‌گذاری شده داشته باشید. اگرچه ریسک‌ها را نمی‌توان به طور کامل حذف کرد، اما با مدیریت آن‌ها و اتخاذ تدابیر مناسب، می‌توانید خطرات را کاهش دهید و به بازدهی بیشتری دست یابید.

انواع ریسک در سرمایه‌گذاری:

 • ·       ریسک بازار: ریسک بازار یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های سرمایه‌گذاری است که به‌احتمال کاهش قیمت سرمایه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری شده، اشاره دارد. این ریسک می‌تواند به دلیل تحولات اقتصادی، تغییرات قیمت در بازار، وضعیت سیاسی و بسیاری عوامل دیگر رخ دهد.
 • ·       ریسک سیستماتیک: ریسک سیستماتیک به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل تحولات وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که اثرگذار بر تمامی شرکت‌ها در یک بازار است، رخ می‌دهد. این ریسک نمی‌تواند توسط سرمایه‌گذار کنترل شود و بر روی تمامی شرکت‌های موجود در بازار اثر می‌گذارد.
 • ·       ریسک عدم تطابق: ریسک عدم تطابق به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل عدم تطابق بین هدف سرمایه‌گذاری و استراتژی سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، درصورتی‌که هدف سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در سهام، سود بالا باشد، اما استراتژی سرمایه‌گذاری آن بر اساس مدیریت ریسک باشد، ریسک عدم تطابق به وجود می‌آید.
 • ·       ریسک پولی: ریسک پولی به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل تغییرات ارزش پول یا نوسانات قیمت، سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
 • ·       ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل ناتوانی در فروش دارایی‌ها و تبدیل آن‌ها به نقدینگی، سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این ریسک به‌خصوص در بازارها با نقدینگی کم و زمانی که سرمایه‌گذار موفق به فروش دارایی‌های خود نشود، بیشتر به وجود می‌آید.
 • ·       ریسک قانونی: ریسک قانونی به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل تغییرات در قوانین و مقررات، به‌ویژه قوانین مالیاتی، سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
 • این تقسیم‌بندی‌ها تنها بخشی از انواع ریسک‌هایی هستند که در سرمایه‌گذاری مطرح هستند. در عمل، بسیاری از این ریسک‌ها با یکدیگر تداخل دارند و در اکثر موارد به‌صورت ترکیبی در سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

عوامل به‌وجودآورندهٔ ریسک در سرمایه‌گذاری کدام‌اند؟

 •  ریسک بازار: ریسک بازار یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های سرمایه‌گذاری است که به‌احتمال کاهش قیمت سرمایه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری شده، اشاره دارد. این ریسک می‌تواند به دلیل تحولات اقتصادی، تغییرات قیمت در بازار، وضعیت سیاسی و بسیاری عوامل دیگر رخ دهد.
 •  ریسک سیستماتیک: ریسک سیستماتیک به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل تحولات وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که اثرگذار بر تمامی شرکت‌ها در یک بازار است، رخ می‌دهد. این ریسک نمی‌تواند توسط سرمایه‌گذار کنترل شود و بر روی تمامی شرکت‌های موجود در بازار اثر می‌گذارد.
 • ریسک عدم تطابق: ریسک عدم تطابق به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل عدم تطابق بین هدف سرمایه‌گذاری و استراتژی سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، درصورتی‌که هدف سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در سهام، سود بالا باشد، اما استراتژی سرمایه‌گذاری آن بر اساس مدیریت ریسک باشد، ریسک عدم تطابق به وجود می‌آید.
 • ریسک پولی: ریسک پولی به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل تغییرات ارزش پول یا نوسانات قیمت، سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
 •  ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل ناتوانی در فروش دارایی‌ها و تبدیل آن‌ها به نقدینگی، سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این ریسک به‌خصوص در بازارها با نقدینگی کم و زمانی که سرمایه‌گذار موفق به فروش دارایی‌های خود نشود، بیشتر به وجود می‌آید.
 •  ریسک قانونی: ریسک قانونی به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل تغییرات در قوانین و مقررات، به‌ویژه قوانین مالیاتی، سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
 • این تقسیم‌بندی‌ها تنها بخشی از انواع ریسک‌هایی هستند که در سرمایه‌گذاری مطرح هستند. در عمل، بسیاری از این ریسک‌ها با یکدیگر تداخل دارند و در اکثر موارد به‌صورت ترکیبی در سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

چطور ریسک سنجی کنیم؟

 • ·       ریسک بازار: ریسک بازار یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های سرمایه‌گذاری است که به‌احتمال کاهش قیمت سرمایه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری شده، اشاره دارد. این ریسک می‌تواند به دلیل تحولات اقتصادی، تغییرات قیمت در بازار، وضعیت سیاسی و بسیاری عوامل دیگر رخ دهد.
 • ·       ریسک سیستماتیک: ریسک سیستماتیک به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل تحولات وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که اثرگذار بر تمامی شرکت‌ها در یک بازار است، رخ می‌دهد. این ریسک نمی‌تواند توسط سرمایه‌گذار کنترل شود و بر روی تمامی شرکت‌های موجود در بازار اثر می‌گذارد.
 • ·       ریسک عدم تطابق: ریسک عدم تطابق به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل عدم تطابق بین هدف سرمایه‌گذاری و استراتژی سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، درصورتی‌که هدف سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در سهام، سود بالا باشد، اما استراتژی سرمایه‌گذاری آن بر اساس مدیریت ریسک باشد، ریسک عدم تطابق به وجود می‌آید.
 • ·       ریسک پولی: ریسک پولی به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل تغییرات ارزش پول یا نوسانات قیمت، سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
 • ·       ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل ناتوانی در فروش دارایی‌ها و تبدیل آن‌ها به نقدینگی، سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این ریسک به‌خصوص در بازارها با نقدینگی کم و زمانی که سرمایه‌گذار موفق به فروش دارایی‌های خود نشود، بیشتر به وجود می‌آید.
 • ·       ریسک قانونی: ریسک قانونی به ریسکی گفته می‌شود که به دلیل تغییرات در قوانین و مقررات، به‌ویژه قوانین مالیاتی، سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
 • این تقسیم‌بندی‌ها تنها بخشی از انواع ریسک‌هایی هستند که در سرمایه‌گذاری مطرح هستند. در عمل، بسیاری از این ریسک‌ها با یکدیگر تداخل دارند و در اکثر موارد به‌صورت ترکیبی در سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

چرا باید از مشاور مالی برای مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری استفاده کرد؟

مشاور مالی می‌تواند به‌عنوان یک شخص حرفه‌ای و متخصص در زمینه مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری با دانش کامل در مورد آنچه تا اینجا در این مقاله به آن اشاره شد، به شما کمک کند. او می‌تواند با بررسی وضعیت مالی و سرمایه‌گذاری شما، ریسک‌های موجود در سرمایه‌گذاری شما را ارزیابی کرده و به شما پیشنهادهایی برای کاهش ریسک‌های بیشتر در سرمایه‌گذاری خود ارائه دهد.

در اینجا چندین مزیت استفاده از مشاور مالی برای مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری ذکر شده است:

·       ارائه تحلیل‌های حرفه‌ای: مشاور مالی می‌تواند با استفاده از تحلیل‌های حرفه‌ای و بررسی‌های دقیق، به شما کمک کند تا در مورد میزان ریسک‌های موجود در سرمایه‌گذاری خودآگاهی داشته باشید.

·       پیشنهاد راهکارهای مؤثر: باتوجه‌به وضعیت مالی و سرمایه‌گذاری شما، مشاور مالی می‌تواند به شما پیشنهادهایی برای کاهش ریسک‌های موجود در سرمایه‌گذاری خود ارائه دهد. این پیشنهادها می‌تواند شامل تغییر در سبد سرمایه‌گذاری، کاهش میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاص یا افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر باشد.

·       کاهش ریسک احتمالی: با استفاده از راهکارهای پیشنهادی مشاور مالی، شما می‌توانید ریسک‌های موجود در سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و بدین ترتیب از احتمال ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.

·       آگاهی از تحولات بازار: مشاور مالی می‌تواند شما را با تحولات و رویدادهای روز در بازار سرمایه آشنا کند و به شما کمک کند تا در صورت نیاز به تغییرات سریع در سبد سرمایه‌گذاری خود پاسخ دهید.

·       ارائه آموزش‌های مالی: مشاور مالی می‌تواند به شما آموزش‌های مالی لازم را ارائه دهد تا در آینده بتوانید برای مدیریت ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود بهترین تصمیمات را بگیرید.

در نتیجه، استفاده از مشاور مالی به‌عنوان یک منبع معتبر و متخصص در زمینه مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری می‌تواند به شما کمک کند تا در سرمایه‌گذاری خود موفق باشید و ازدست‌دادن سرمایه خود جلوگیری کنید.

سخن آخر

ریسک در سرمایه‌گذاری به هرگونه عدم‌قطعیت در سودآوری سرمایه‌گذاری و احتمال تلفات مرتبط با آن اطلاق می‌شود. برای سنجش ریسک، انواع مختلفی از روش‌ها و ابزارها موجود است که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. درهرصورت، باید توجه داشت که ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را نمی‌توان به طور کامل حذف کرد و تلاش برای کاهش آن‌ها باید با رویکرد مناسب و بازده مطلوب انجام شود. 

درخواست مشاوره

مشاوره سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه کسب‌وکار

خدمات مشاوره اقتصادی

مشاوره در زمینه باز پرداخت بدهی

خدمات منتورینگ مالی- سرمایه گذاری اقتصادی

مشاوره در زمینه تشکیل سبدهای سرمایه‌گذاری

مشاوره مدیریت مالی ومدیریت ثروت

مشاوره در زمینه تشکیل سبدهای سرمایه‌گذاری