مرکز مشاوره اقتصادی ایرانیان

مـــجموعه‌ای در زمــینه شنـــاسایی ریــسک‌های ژئوپلیتیک و مشاوره در مـباحث اقــتصادی و سرمایه‌گذاری است که ریسک‌ها را ارزیابی و فرصت‌ها را برای سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارها به وجود می‌آورد.

چرا مرکز مشاوره اقتصادی ایرانیان؟

تیم این مرکز متشکل از کارشناسان امور اقتصادی، مالی و سرمایه‌گذاری، علوم سیاسی، ژئوپلیتیک، دیپلمات‌های سابق و کارشناسان منطقه‌ای هستند که در تلاش‌اند با شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها، فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب برای مشتریان خود فراهم آورند.

برخی از مشتریان ما