مرکز مشاوره اقتصادی ایرانیان

سنجش سواد مالی

برای شروع آزمون و مشاهده آن نیاز است که حتما فیلتر شکن خود را خاموش کنید

سپس برای پاسخ دهی به سوالات روی دکمه زیر کلیک کنید

شروع آزمون