خدمات داوری و حقوقی

خدمات داوری و حقوقی از واحد های جدید مرکز مشاوره اقتصادی ایرانیان است که بنا به تقاضای مشتریان ایجاد شده است. اگر سرمایه گذاری یکی اصول از کسب ثروت باشد مباحث حقوقی و داوری تکمیل کننده این اصل است چرا که ما با رعایت مباحث حقوقی می‌توانیم ثروت و دارایی های خود را حفظ نماییم.

شروع مشاوره

خدمات داوری و حقوقی

موسس مرکز مشاوره اقتصادی ایرانیان در طی این سالها بصورت غیر رسمی و بنا به شرایط حاکم بر جلسات مشاوره ای بارها در امر داوری قراردادها نقش داشته است و طی نیازی که در این موضوع پیدا کرده به عضویت در مرکز داوری ایران درآمده و اکنون دکتر بهابادی علاوه بر ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری در امر داوری نیز بصورت رسمی فعالیت می نماید.

moshaverr

در کنار فعالیت مستقیم خود ایشان دوستان و همکاران جدیدی که از وکلای خوشنام و باتجربه در کانون وکلای دادگستری هستند با ایشان در امر حقوقی و داوری فعالیت می نمایند.
شما از این لحظه هم می‌توانید مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری دریافت نمایید و هم در امر حقوقی و داوری روی خدمات این مرکز حساب کنید.

5879648514571614246 121

دکتر فرشاد بهابادی (مشاوره و کوچ اقتصادی)

استراتژیست در زمینه ریسک های ژئوپلیتیک و مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری که در ۱۵ سال اخیر به صورت حرفه‌ای افتخار همراهی و همکاری با بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کار‌ها را داشته است.

شروع مشاوره